Ekstraordinært årsmøte bandygruppene 24. September 2018

Det avholdes ekstraordinært årsmøte mandag 24.09.2018 kl 1800 i kafeterian på Vassenga.
mif-nyheter-fallback-5@2x

Ekstraordinært årsmøte bandygruppene 24. September 2018

21.09.2018

Det avholdes ekstraordinært årsmøte mandag 24.09.2018 kl 1800 i kafeterian på Vassenga.

Sak til behandling er sammenslåing av bandy jr og bandy sr til en bandygruppe. For å ha stemmerett må man være medlem i MIF og ha betalt særavgift til bandy jr for egen ativitet eller barns aktivitet.

MIF bandy Sr – ekstraordinært årsmøte
Mandag 24. september 2018 kl 1900 i Vassengakafeen

Saksliste:

1 Velkommen
2 Godkjennelse av innkalling. Opptelling av antall stemmeberettigede
3 Valg av dirigent og referent
4 Vitner for undertegnelse av protokoll
5 Forslag til ny styrestruktur for MIF bandy datert 13.09.18 – se vedlegg
6 Valg av bandystyre – følgende stiller som kandidater:
Leder: Tom Andersen
Nestleder: Turid Kolstadløkken
Sekretær: Ann Iren Svane Mathiassen
Kasserer(økonomiansvarlig): Lena Kjernaas
Styremedlem 1 (anleggsansvarlig): Espen Nilsen
Styremedlem 2 (leder sportslig utvalg): Runar Andreassen
Styremedlem 3(medlems- og dommeransvarlig): Tom Eriksen
Styremedlem 4 (sponsoransvarlig): Kim Erik Petersen
7 Nedlegging av styret i MIF bandy jr
8 Eventuelt

Forslag til ny styrestruktur finnes her

 

Del med dine venner!

Facebook
Twitter