Referat ekstraordinært årsmøte

I forbindelse med ekstraordinært årsmøte i MIF Bandy Jr og MIF bandy Sr ble det bestemt at begge gruppene legges ned, og ny felles gruppe opprettes som MIF bandyavdeling.
mif-nyheter-fallback-5@2x

Referat ekstraordinært årsmøte

24.09.2018

I forbindelse med ekstraordinært årsmøte i MIF Bandy Jr og MIF bandy Sr ble det bestemt at begge gruppene legges ned, og ny felles gruppe opprettes som MIF bandyavdeling.

Ekstraordinært Årsmøte MIF Bandy senior

 

Sted: Kafè Vassenga Kunstisbane

Tidspunkt: Mandag 24 sept kl 19:00

Antall fremmøtte: 6

 

1 Velkommen

– Tom Andersen ønsket velkommen til det ekstraordinære styremøte

2 Godkjennelse av innkalling. Opptelling av antall stemmeberettigede
– Godkjent 5 stemmeberettiget

3 Valg av dirigent og referent
– Dirigent: Espen Nilsen – Referent: Stig N Jensen

4 Vitner for undertegnelse av protokoll
– Pia Gunnerud Sørensen og Turid Kolstadløkken

5 Forslag til ny styrestruktur for MIF bandy datert 13.09.18 – se vedlegg
– Vedtatt uten ytterlige kommentarer fra de fremmøtte.

6 Valg av bandystyre – følgende stiller som kandidater:

Leder: Tom Andersen
Nestleder: Turid Kolstadløkken
Sekretær: Ann Iren Svane Mathiassen
Kasserer(økonomiansvarlig): Lena Kjernaas
Styremedlem 1 (anleggsansvarlig): Espen Nilsen
Styremedlem 2 (leder sportslig utvalg): Runar Andreassen
Styremedlem 3(medlems- og dommeransvarlig): Tom Eriksen
Styremedlem 4 (sponsoransvarlig): Kim Erik Petersen
 

– Vedtatt uten forslag til andre kandidater.

7 Nedlegging av styret i MIF bandy Sr
– Vedtatt mot en stemme.

8 Eventuelt
– Ingen eventuelle saker fra forsamlingen.

 

 

Sign                                                                                 Sign
Turid Kolstadløkken                                                     Pia Gunnerud Sørensen

 

 

Del med dine venner!

Facebook
Twitter