Detter er tidenes MIF lag i bandy

Opptellingen etter alle stemmer gjort og juryen har nå publisert tidenes lag for Mjøndalen Bandy - ikke uventet finner vi mange fra storlagene fra 70/80 tallet og 2000 tallet.
Tidenes_MIF_lag

Detter er tidenes MIF lag i bandy

11.05.2018

Opptellingen etter alle stemmer gjort og juryen har nå publisert tidenes lag for Mjøndalen Bandy – ikke uventet finner vi mange fra storlagene fra 70/80 tallet og 2000 tallet.

Folket og fagjuryen har talt. Her finner du tidenes MIF-lag i bandy.

Et grundig arbeid av juryen som pga formasjonsendringer i bandy har sett seg nødt til å sette opp to lag.

Om sitt arbeid sider juryen:

Folkejuryen har talt. Et lite, men eksklusivt og svært representativt utvalg har avgjort hvilke elleve spillere som skal med i førsteoppstillingen på «MIF All Star Team». Representativt utvalg, fordi både spillere, trenere, ledere og supportere har deltatt i avstemmingen. Likeledes er alderssammensetningen på stemmegiverne både interessant – og bidrar til en riktig og objektiv sammensetning av spillere i All Star teamet. Til og med et par damer har deltatt i avstemmingen.

Utfordring nr 1
Fagjuryen har selvsagt – i utgangspunktet – utelukkende tatt hensyn til antall stemmer per spiller. «Problemet» er at flere spillere har fått stemmer i ulike posisjoner. Juryen besluttet derfor tidlig at det måtte kåres to – 2 – All Star Team for å rettferdiggjøre de som har fått for lite stemmer i en bestemt posisjon, men som har fått nok stemmer til å komme med på «det ene eller det andre laget» (se nedenfor og ditto vedlegg):

En sammenstilling av spillere slik A-laget var organisert fra 1925 og frem til ca 1990

En sammenstilling av spillere slik A-laget var/og er organisert fra ca 1990 og like frem til i dag

Utfordring nr 2
I utgangspunktet hadde arrangøren tatt utgangspunkt kun i spillere som debuterte for MIF A-laget etter krigen, dels fordi «ingen» nålevende hadde andre referanser eller sett spillere som debuterte før krigen. Likevel fikk en spiller – Nils Larsen Gommerud – over 10% av stemmene, og der stemmegiverne understreket hans kvaliteter som bandyspiller med tunge og gode argumenter.  Nils Larsen Gommerud kvalifiserte seg følgelig til plass (som innbytter) i det «moderne» laget.

Utfordring nr 3
Noen spillere (i alt 7) fikk så mange stemmer at de er selvskrevne som førstevalget i begge oppstillinger. Utover disse 7 var det «voldsom kniving» om plass i laget i flere posisjoner. Dette hadde arrangøren forventet og la til grunn at stemmegiverne skulle stemme inn to – 2 – spillere i hver posisjon, et førstevalg og en innbytter. Hvilket de fleste har gjort.

Noen spillere som ikke fremgår av oppstillingene i vedlegget, har vært nære, endog svært nære en plass i både førsteelleveren eller som innbytter. Disse er følgelig nevnt i vedlegget – under de to omtalte lagoppstillingene.

Det har vært en spennende, utfordrende og interessant jobb for fagjuryen, som etter beste evne har gjort de vurderingene som juryen mente har vært nødvendige for å finne frem til 22 spillere i hver av de to nevnte oppstillingene. Dog, det er Folkejuryen og det totale stemmetallet som til syvende og sist har vært utslagsgivende. Hvilket rett og rimelig er – og slik intensjonen med dette «prosjektet» var.

Fagjury

Bent Gommerud                   Torbjørn Loe                         Tom Andersen                      Boye Skistad
leder

 

Del med dine venner!

Facebook
Twitter