Nyheter » 2018 » September » Ekstraordinært årsmøte bandygruppene 24. September 2018

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - September - November - Desember

Ekstraordinært årsmøte bandygruppene 24. September 2018

21.09.2018

Det avholdes ekstraordinært årsmøte mandag 24.09.2018 kl 1800 i kafeterian på Vassenga.

Sak til behandling er sammenslåing av bandy jr og bandy sr til en bandygruppe. For å ha stemmerett må man være medlem i MIF og ha betalt særavgift til bandy jr for egen ativitet eller barns aktivitet.

MIF bandy Sr - ekstraordinært årsmøte
Mandag 24. september 2018 kl 1900 i Vassengakafeen

Saksliste:

1 Velkommen
2 Godkjennelse av innkalling. Opptelling av antall stemmeberettigede
3 Valg av dirigent og referent
4 Vitner for undertegnelse av protokoll
5 Forslag til ny styrestruktur for MIF bandy datert 13.09.18 – se vedlegg
6 Valg av bandystyre – følgende stiller som kandidater:
Leder: Tom Andersen
Nestleder: Turid Kolstadløkken
Sekretær: Ann Iren Svane Mathiassen
Kasserer(økonomiansvarlig): Lena Kjernaas
Styremedlem 1 (anleggsansvarlig): Espen Nilsen
Styremedlem 2 (leder sportslig utvalg): Runar Andreassen
Styremedlem 3(medlems- og dommeransvarlig): Tom Eriksen
Styremedlem 4 (sponsoransvarlig): Kim Erik Petersen
7 Nedlegging av styret i MIF bandy jr
8 Eventuelt

Forslag til ny styrestruktur finnes her

 

 
Våre samarbeidspartnere