Media » Fotoalbum

Drammens Tidende og bandyjournalist Paul Paulsen har gitt oss noen bilder fra KOSA Cup. 

 

 

 

 

Leif, Boshi, Sportssjefen og Walter'n Robin Cras runder 2 solbergspillere Stolte gutter etter å ha slått ssk i KOSA      

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
Våre samarbeidspartnere